Studijní materiály pro studenty FJFI od Ing. Jana Šulce, Ph.D.  jsou na těchto adresách:

Úvod do laserové techniky (ULAT/ULT) - people.fjfi.cvut.cz/sulcjan1/ult

Laserová technika 1 (LT1) - people.fjfi.cvut.cz/sulcjan1/lt1

Fyzika laserů (FLA) - people.fjfi.cvut.cz/sulcjan1/fla

Přednáška na MODO - people.fjfi.cvut.cz/sulcjan1/modo/modo.pdf

 

Kontakt

prof. Helena Jelínková, doc.Antonín Novotný Trojanova 13
Praha 2
+420 224358538 helena.jelinkova@fjfi.cvut.cz. antonin.novotny@fjfi.cvut.cz